Функционисање женског репродуктивног система постављено је циклично. Мијешање с јасношћу функционисања су многе болести,